Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Welkom op onze website, www.atelierolijf.be. Wij respecteren te allen tijde uw recht op privacy als klant of bezoeker van deze website. Om duidelijk te maken hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt, hebben we dit privacybeleid opgesteld.

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u onze website bezoekt zonder enige aankopen te doen, wanneer u zich registreert en wanneer u van onze diensten gebruik maakt om producten te kopen. Mocht u de algemene verkoopsvoorwaarden van deze website nog niet gelezen hebben, dan verzoeken wij u om dit te doen.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In dit privacybeleid zullen de termen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkt’ en ‘gegevensbeheerder’ de betekenis hebben die hen is toegeschreven in Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming, de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluiten – en vanaf 25 mei 2018 in de opvolgende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (en elke Belgische wet en/of decreet voor de invoering ervan).

Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens die via de website worden verzameld, verwerkt worden in overeenstemming met dit privacybeleid. U accepteert ook dat we mogelijk uw persoonsgegevens moeten verwerken voor het uitvoeren van een contract of bestelling. Gelieve deze website niet te gebruiken als u niet tevreden bent over de inhoud van ons privacybeleid.

De website is het eigendom van Olivia Dewilde m.b.p. atelier Olijf, met zetel in Jan Breydellaan 107 Kortrijk en met als ondernemingsnummer 0824.045.979.en btw-nummer BE0824.045.979. Olivia Dewilde treedt op als ‘gegevensbeheerder’ in de zin van het toepasselijke recht bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

VERZAMELEN VAN INFORMATIE

We verzamelen twee soorten informatie wanneer u onze website bezoekt:

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen en verwerken, kunnen uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres en facturerings- en creditcardgegevens (uitsluitend voor de verwerking van bestellingen) bevatten. Let op: Alle betalingsinformatie wordt gewist wanneer de betaling verwerkt is.

Niet-persoonlijke informatie

Het kan ook zijn dat we informatie verzamelen over welke pagina’s u bezoekt op deze website en het adres/de locatie van de site waar u vandaan kwam om deze website te bezoeken. Let op: deze informatie wordt louter voor analytische doeleinden gebruikt en zal niet worden ingezet om u te identificeren of om persoonlijk contact met u op te nemen. Deze informatie wordt gebruikt om in het algemeen meer demografisch inzicht te krijgen, de behoeftes en trends van onze klanten in kaart te brengen, betere en meer relevante aanbiedingen te doen en om ons ervan te verzekeren dat het ontwerp van onze website gebruikersvriendelijk is.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om uw bestellingen te beheren, u informatie over onze producten te verstrekken wanneer u daarom vraagt, u de beste service te kunnen bieden en om ervoor zorgen dat ons aanbod zo actueel en relevant mogelijk is.

Let op: wij delen onder geen beding persoonsgegevens met derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals door een bevelschrift of gerechtelijk bevel, of wanneer dit op uw verzoek gebeurt. Het kan voorkomen dat wij niet-persoonlijke gegevens in combinatie met niet-persoonlijke gegevens van andere gebruikers (zoals de bovenvermelde siteanalyses) delen met derden.

UW RECHTEN

U hebt het recht om (i) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; (ii) te vereisen dat uw persoonsgegevens aangepast worden indien en voor zover u kunt aantonen dat deze gegevens onjuist zijn; (iii) de verwijdering van uw persoonsgegevens te gelasten als de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden; (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie en/of om te verzoeken om dit te beperken; en (v) een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt eveneens het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken, op voorwaarde dat de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd worden. U accepteert echter wel dat elke verwerking die voorafgaat aan een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Om eender welk verzoek in te dienen met betrekking tot uw gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u dit nodig acht, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, bijvoorbeeld vanwege hun herhaaldelijke karakter, kunnen wij ofwel (i) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie, de communicatie of het uitvoeren van de verzochte actie, of (ii) weigeren om het verzoek in te willigen.

AANPASSINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om enig deel van dit privacy beleid op elk gewenst moment te updaten, aan te passen of te verwijderen. Alle wijzigingen worden hier onmiddellijk gepubliceerd en het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er iets veranderd is. We nemen echter wel rechtstreeks contact met u op als we besluiten om uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in strijd is met het overeengekomen privacy beleid. U krijgt dan de keuze om al dan niet in het nieuwe gebruik te worden opgenomen.

 

VRAGEN?

Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande.